Tầu ngựa , trăm năm khng lỗi hẹn
cuộc bể du, gi bấc hướng my Tần
cng cao tuổi hạc cng xun
o nhung lam đẹp, phong trần vẫn khoe
những ngy nắng, những đm mưa
cnh diều bay bổng đời chưa cho ngừng
ng lu trong nụ cười hiền
con chồn tinh qui ci thiền lửng


Hp pi sinh nhật t Du...

04/14/2004

lhtc