Gửi người viễn phương

 

 

Người xa vắng em buồn đy c biết ?

 

Bao năm rồi tha thiết một lng son !

 

Bến Đ Giang lệ nhỏ đ hao mn .

 

Em chờ đợi vẫn phải cn mong đợi.

 

Trng tin bạn nhưng no tin c tới !

 

Thư viết rồi m biết gửi về đu?

 

Nấn cung đn nhẹ thở giữa đm su .

 

Sầu c lẽ giống nỗi sầu chinh phụ!

 

Chữ: phai nhạt; đ: mn; manh o: .

 

M lng em vẫn giữ bng hnh ai .

 

Trn dường đời d lắm nỗi chng gai;

 

Vẫn tin tưởng đến ngy mai rực rỡ !

 

Nhật k gi một trời thương nhớ!

 

Gi hin ngoi như tiếng gọi : Em ơi !