Ngày Mai

 

Ngày mai mang nguồn sống mới,

Ngày mai thôi hết hững h,

Ngày mai, hồn thiêng sống dậy,

Ngày mai tan vơ.

Ngày mai trời bừng sáng,

Ngày mai là vạn câu thơ.

 

Em v thăm chốn ,

Bên m cha em cầu,

Hồn linh thiêng m hết buồn đau.

Điếu thuốc cúng cha,

Nén hương viếng m.

Nghĩa địa chiều quạnh qu ch́m sâu.

 

Bạn ta đều b cuộc,

Viễn du nơi u linh.

Người ta yêu : biền biệt !

Người ta th : hy sinh !

 

Hương tàn không lưu luyến,

Cuốn theo văng buồn tênh.

Bóng tối ấp yêu hờn ,

Ai buồn ngập trời mông mênh !

 

Đông dẫu lạnh lùng,

Xuân tràn hy vọng.

Đêm  qua mau  quên hết năo  nùng.

Chốn u minh,

Me nghe con khấn nguyện :

Nơi tha hương,

Ngày mai ….

B́nh thủy tương phùng !