Gặp Nhau

 

Gặp nhau một đêm nay,

C̣n được đêm nào nữa ?

Nh́n nhau cũng đủ say,

Buốt giá không cần lửa !

 

Em chờ anh lâu rồi !

Chờ anh ngh́n năm trước,

Chờ ṃn mỏi cuộc đời,

Chờ tả tơi nguyện ước !

 

Hôm nay em anh,

Thời gian sao qua nhanh!

Chưa đă sáng !c

Đêm sao chỉ năm canh ?

 

Em để nước mắt tràn,

Thay muôn lời thở than,

Nửa nhịp cầu ngắn ngủi,

Ai n làm v tan!

 

Cha cho em ngọc ngà,

Mẹ cho em châu báu,

Đời cho em vinh quang,

Trời cho ta hội ng.

 

Ai cho em khối óc ?

Sao chẳng cho thông minh ?

Ai cho em nhan sắc?

Sso c̣n cho điêu linh !

 

Làm sao ta nhau ?

Làm sao đừng thương đau ?

Làm sao đêm ng trọn,

Khỏi cầu xin kiếp sau !!!!