Xuân Đơn

 

Emđầu sông, anh cuối sông ,

Một người tưởng nhớ, một người trông

Xa xôi ngày , đời lưu lăng,

Đá cũng hao ṃn anh biết không?

 

ngày nào ta gặp nhau,

Để cùng hàn gắn vết thương đau.

Đêm không dài nữa, trăng không lạnh ,

Chợ chiều ưu đăi kẻ về sau !

 

Nắng lên sưởi ấm cả không gian,

Khánh chúc hoa Xuân nở ngập tràn,

Ai cười, ai hát, ai vui sướng ?

Đời em băng giá vẫn chưa tan!

 

Ai biết giờ này anh ở đâu?

Cho em gửi nhắn một vài câu,

Cánh chim Bằng khi nào mỏi,

Đừng bay cao lắm, khỏi ch́m sâu !!!