Nói Hoài

 

Em đă nói hoài yêu anh rồi,

Muốn em nhắc lại nữa hay thôi ?

Hôm nay, ngày mai, luôn ngày mốt,

Anh nghe chưa chán , em chưa thôi!

 

Anh c̣n muốn nhắc nữa hay không?

Đầu Xuân nhắc măi đến tàn Đông ,

Nhắc đến khi nào anh tin thật!

kẻ đầu sông kẻ cuối sông !