Si M

 

Người bảo em nước mắt,

L hương vị cuộc đời.

L nhạc lng ro rắt.

L tnh yu chơi vơi.

 

Được khc trong tay anh,

Được s ln mi tc,

Được vuốt nh ln da,

Tan vạn niềm u uất !