Đức Phật V Chng Ta

 

 

Đức Phật v chng ta,

Nếu c ngy gặp g,

Th tnh yu vẫn cn,

Th sen vng vẫn n !