Chc Ai ?

 

 

Sng đầu năm,

Hoa Tết đầy sn trong nắng sớm,

Mẹ mất rồi, con biết chc ai đy ?

o mới đu cho lng con hớn hở ?

Người yu đu cho em được cng say !

 

Nng cốc ln mi, lng ngập trn buồn tủi,

Hồn mẹ đu cho con được giả từ ?

Pho xun đu cho rộn lng c lữ?

Yu thương đư cho đời bớt !