Xa Vời

 

 

Âm Dương cách xa rồi,

Mịt mờ  trong chơi vơi,

Hồn thiêng hay ảo ảnh,

Cùng em đến chân trời!

 

Em biết anh kề bên,

Biết anh vẫn thương em,

hồn ma bóng quế,

Em ch s tàn đêm !