Gửi Mộ Phần

 

Một mối t́nh trân quí,

không nói bao giờ,

Một thở dài đêm vắng,

Thay hàng vạn câu thơ !

 

Yêu nhau từ thuở ấy,

Thao thức suốt đêm dài,

Mười năm lời hứa hẹn !

Chẳng bao giờ  lạt phai!

 

Anh dưới ḷng mộ sâu.

Em tâm thành nguyện cầu,

Khắc ghi lời thề ước ,

Yêu nhau đến bạc đầu .